Wymagana dokumentacja - ścieżka przez banki

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023 r. - ścieżka przez bank - TUTAJ

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 06.07.2021 r. do 02.01.2023r - ścieżka przez bank

 

 

Pobierz

1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

PDF!

 

PDF!

PDF!

PDF!

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • - ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”  oświadczenia współwłaścicieli i współmałżonka
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach PP Czyste powietrze
  • załącznik nr 1 - Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym d osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn.zm.)
  • załącznik nr 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • załącznik nr 4 - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania
 3. Ogłoszenie o naborze o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w ramach PP Czyste powietrze

PDF!

 

PDF!

PDF

PDF!

 

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

 

PDF!

3. Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie PDF!
4. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF!
5.

Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste powietrze - formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

 1. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online

PDF!

 

PDF!

6.

Załączniki do wniosku o płatność:

 1. wzór protokołu odbioru robót Wykonawcy
 2. wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 

PDF!

PDF!