Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
  Wymagana dokumentacja Pobierz
1. Program priorytetowy Czyste powietrze wraz z załącznikiem:
 1. Załącznik nr 1 do Programu priorytetowego– Wymagania techniczne
PDF!
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (załącznik 1 do Regulaminu) z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")
  - załącznik ODO1 - wzór 
  - załącznik ODO2 - wzór
 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie (załącznik 2 do Regulaminu)
 3. Wzór protokołu z wizytacji dopuszczającej (załącznik 4 do Regulaminu)
PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
3. Wzór umowy dotacji
 1. Załącznik nr 7 do umowy dotacji - Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – wzór;
 2. Załącznik nr 8 do umowy dotacji - Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki
 1. Załącznik nr 9 do umowy pożyczki - Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze – wzór;
 2. Załącznik nr 10 do umowy pożyczki- Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe – wspólne dla umowy dotacji i pożyczki (załącznik 2 do umowy o dofinansowanie) XLSX
6. Wniosek o płatność z załącznikami nr 5 do umowy o dofinansowanie - wspólny dla umowy dotacji i pożyczki
 1. Zestawienie dowodów księgowych (załącznik 1 do wniosku o płatność;
 2. Wzór protokołu odbioru częściowego przedsięwzięcia (załącznik 4 do wniosku o płatność);
PDF
 • XLSX
 • PDF
stopka