Intensywność dofinansowania

czyste-powietrze

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba w PLN Dotacja
(procent kosztow kwalifikowanychprzewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
uzupełnienie do wartosci dotacji pozostałe kosztykwalifikowane
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 -800 do 80% do 20% do 100%
III 801 -1 000 do 70% do 30% do 100%
IV 1 001 - 1 200 do 60% do 40% do 100%
V 1 201 - 1 400 do 50% do 50% do 100%
VI 1 401 - 1 600 do 40% do 60% do 100%
VII powyzej 1 600 do 30%* do 70% do 100%

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus)

*od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową

stopka