Dokumenty do pobrania

/data/uploads/agroenergia/Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie w ramach Programu Priorytetowego Agroenergia.pdf

Program Priorytetowy "Agroenergia"

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Agroeneria". Chęść 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii"  

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

Zalecenia uproszczonego audytu energetycznego dla projektów dotyczących pomp ciepła 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku ich pozyskiwania w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji realizowanej w ramach Programu Priorytetowego Agroenergia

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie w ramach Programu Priorytetowego Agroenergia